Mart Toet

Mart Toet, Oud-Beijerland (1952)

Heeft een jaar of tien gewerkt als algemeen directeur van de Rotterdamse sociale dienst. Is nu voorzitter van de Stichting Zomerkind (dagcentra voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen in Nieuw-Beijerland) en lid van de Raad van Toezicht van de Nico Adriaans Stichting (opvang verslaafden en daklozen in Rotterdam). Naast nog wel een paar dingen die hem bezighouden.

Mart is lid van de werkgroep Werk & Inkomen / marttoet@asdhw.nl.