Wonen Welzijn Zorg

Werkgroep Wonen Welzijn Zorg

Net als in de rest van Nederland groeit het aantal ouderen in de Hoeksche Waard. Dit zorgt voor een grotere zorgvraag en meer behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen.
Samen met zorg- en welzijnspartners ontwikkelt de gemeente Hoeksche Waard een Wonen Welzijn Zorg-visie. Die richt zich vooral op preventie en toekomstbestendige oplossingen. Uitgangspunt is dat ouderen en kwetsbare groepen in Hoeksche Waard volwaardig deel uitmaken van de lokale samenleving. Dat betekent ook dat ze zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving, en dat ze kunnen terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg.

Contact?
Adviseren kunnen wij niet alleen. Daarom komen wij graag in contact met hulpverleningsinstanties en ervaringsdeskundigen. Heb je zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag: pietpenning@asdhw.nl.