Martijn Bok

Martijn Bok, Maasdam (1972)

Martijn is werkzaam bij de Sociale Dienst Drechtsteden als Adviseur Dienstverlening. Hij heeft ervaring op de gebieden Participatiewet, Wmo en Schuldhulpverlening, gecombineerd met Klantgerichte Dienstverlening.

 “Mijn streven is via de Adviesraad de burger centraal te stellen en dienstverlening op maat te stimuleren” aldus Martijn.

Martijn is algemeen lid van de Adviesraad met een specifieke focus op Dienstverlening.
Martijn is bereikbaar via martijnbok@asdhw.nl.