Lezen

Lees en denk met ons mee

Hier vindt u de adviezen die de Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebracht aan de gemeente en het college van B&W. Voor zover beschikbaar vindt u ook de schriftelijke reacties die we er op kregen.

Voor de volledigheid vindt u ook een overzicht van in de adviesraad behandelde en nog in behandeling zijnde dossiers.

Wij nodigen u van harte uit mee te lezen en mee te denken over verbeteringen. Dat kan eenvoudig op secretariaat@asdhw.nl. Wij nemen dan snel contact met u op.


Dossiers ASDHW

2019

2019-01Logeerzorg
2019-02Tegemoetkoming zorgkostenpositief advies met kanttekeningen2019-02 Advies Beleidsregels Tegemoetkoming.pdf
2019-03Cliëntervaringsonderzoek
2019-04Doorontwikkeling HW Werktadviesvragen beantwoord2019-04 Advies doorontwikkeling HW Werkt.pdf
2019-04 Reactie college op advies ASD Doorontwikkeling HWwerkt.pdf
2019-05Inclusieve samenleving
2019-06Omgekeerde verordening
2019-07Mobiliteit
2019-08Iedereen doet meepositief advies2019-08 Advies ASDHW manifest Iedereen doet mee.pdf
2019-08 Ondertekening manifest Iedereen doet mee.pdf
2019-09Bijstandsuitkering en tegenprestatie

2020

2020-01Omgevingswet
2020-02Beleidsregels Tegemoetkoming zorgkostenvoorwaardelijk positief advies2020-02 Aanvullend advies Beleidsregels tegemoetkoming zorgkosten.pdf
2020-03Digitaal loketaanmoediging versnelling2020-03 Digitaal loket Mijn Inkomen.pdf
2020-04Nulmeting verborgen armoedeadvies met kanttekeningen2020-04 Advies rapport Verborgen Armoede.pdf
2020-04 Beg brief reactie BenW advies Verborgen Armoede.pdf
2020-04 Reactie BenW advies Verborgen armoede.pdf
2020-05Mantelzorgbeleidsplan 2020-2024diverse suggesties
2020-06Reg. Adviesraad OOGZ+/Nissewaardmondelinge inbreng regionaal overleg
2020-07Wijkteamsongevraagd advies verbeterideeën2020-07 Ongevraagd advies Wijkteams en zorgnetwerk.pdf
2020-08Uitvoeringsagenda Armoedepositief advies met kanttekeningen2020-08 Advies Samen tegen armoede – Integrale uitvoeringsagenda 2020-2023.pdf
2020-09Beleidsregels Schulddienstverleningpositief advies2020-09 Advies Verordening en beleidsregels Schulddienstverlening.pdf
2020-10Beleidsregels Participatiewet/IOAW/IOAZpositief advies (N.B. tijdige evaluatie)2020-10 Advies beleidsregels Participatiewet-IOAW-IOAZ.pdf
2020-11Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZpositief advies2020-11 Advies verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ.pdf

2021

2021-01WWZ-visiemondelinge consultatie
2021-02Marktconsultatie WMO-begeleidingniet deelgenomen2021-02 Ongevraagd advies inzake vaccinatie Covid19.pdf
2021-03Uitbetaling en terugvordering bijstand
2021-04Covid-19 vaccinatieongevraagd advies ook op eiland
2021-05Schulddienstverleningadvies met kanttekeningen2021-05 Advies Schulddienstverlening 2021-2024.pdf
2021-05 beg. brief reactie BenW advies Beleidsplan Schulddienstverlening.pdf
2021-05 Reactie BenW advies Beleidsplan Schulddienstverlening.pdf
2021-06Uitbetalingsdata uitkeringenongevraagd advies vroeger betalen2021-06 Ongevraagd Advies betalingen uitkeringen.pdf
2021-06 Reactie BenW ongevr advies Betaaldata.pdf
2021-07Outreachende aanpak vroegsignalering
2021-08Wet Inburgeringmondelinge consultatie
2021-09Concept Vervoersplan 2022 Connexxionongevraagd advies aan B en W2021-09 Ongevraagd advies concept vervoerplan Connexxion 2022.pdf
2021-10Strategische verkenning gemeente HWmondelinge consultatie