Vergaderingen

Belangstellenden die een vergadering willen bijwonen en/ of gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich via secretariaat@asdhw.nl tot 12.00 uur op de dag van de vergadering  aanmelden. Bij spreekrecht verzoeken we u aan te geven over welk onderwerp u wilt spreken. Het onderwerp hoeft niet op de agenda te staan. Na bevestiging van het secretariaat bent u welkom bij de vergadering.

De Adviesraad vergadert één keer per maand, op maandagavond, vanaf 18.00 uur.  
Hierbij de vergaderdata voor 2022: 21 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei, 20 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.

Agenda 20062022 – 18.00/21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Maasdam

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Inventariseren rondvraag


4. INTERNE ORGANISATIE

5. EXTERN
Vervolg bestuurlijke evaluatie gemeente
a. 2022-02 vervolg op brief ASDHW 16 mei 2022 evaluatie (bijlage)
b. Concept Coalitieakkoord (bijlage).

WERKGROEPEN/DOMEINEN
Werkgroepen
6. Wmo
a. notulen 10 juni 2022 werkgroep WMO (bijlage)
7. Werk & Inkomen
a. Advies 14-6 verzonden: Beleidsregels Werk & Inkomen / Verordening
Participatiewet IOAW en IOAZ Hoeksche Waard (bijlage)
8. Jeugd & Gezin
a. Email: Samen staan we sterk tegen geweld. 2-6-2022 aan allen doorgestuurd.
9. WWZ
10. Mobiliteit 

11. RABWO/ Regionale OGGZ
a. Jaarrapportage OGGZ en Wvggz 2021 (bijlage)

ALGEMEEN
12. Overige ingekomen stukken 
13. Verslag en actielijst 25 april 2022
a. 20220523 DG Verslag en actielijst vergadering ASDHW 23 mei 2022 (bijlage)
b. Verslag ASDHW 23 mei 2022 (bijlage)
14. Vergadering 23 mei 2022
15. Rondvraag
16. Sluiting