Jeugd & Gezin

Werkgroep Jeugd & Gezin

De gemeente Hoeksche Waard is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle zorg voor jeugdigen en hun opvoeders. De werkgroep Jeugd & Gezin heeft als primaire taak vanuit het perspectief van deze jeugdigen en hun opvoeders de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren.
Een tweede doel is het toetsen van de (voorgenomen) gemeentelijke maatregelen en voorzieningen, aan de behoefte van de inwoners. Wij besteden o.a. aandacht aan: preventie; vroegsignalering en vroeginterventie, lokaal zorgaanbod, veiligheid, integrale aanpak (1 gezin/1plan) en passend onderwijs.

Daarnaast houden wij zicht op de lokale zorgopgave, de omvang van het gebruik, wachtlijsten, ontwikkelingen, en dergelijke.

Contact?
Adviseren kunnen wij niet alleen. Daarom komen wij graag in contact met hulpverleningsinstanties en ervaringsdeskundigen. Heb je zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag: mariannefilak@asdhw.nl.

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard is ook vertegenwoordigd in de Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Opvang https://rabwo.nl/home.