Piet Penning

Piet Penning, Klaaswaal (1957)

Piet Penning is sinds 2014 directeur-bestuurder van de stichting Peuterspeelzalen Leiden en omstreken (SPL). SPL verzorgt het peuterwerk en voorschoolse educatie in de gemeenten Leiden, Lisse, Noordwijk en Voorschoten. Dit vanuit de gedachte dat kansenongelijkheid zo vroeg mogelijk moet worden aangepakt en ieder kind een goede start op de basisschool moet maken.
In het verleden heeft Piet meerdere functies gehad in de kinderopvang en het jeugd en jongerenwerk. Naast zijn werk in Piet lid geweest van de gemeenteraad van Cromstrijen vanaf 2010 tot aan de herindeling in 2019. In de nieuwe gemeente is Piet tot aan de verkiezingen van 2022 burgerraadslid geweest.
Piet woont met zijn vrouw in Klaaswaal en heeft als passie het maken van reizen naar bijzondere bestemmingen.

Piet is lid van de werkgroepen Jeugd en gezin en WWZ.
pietpenning@asdhw.nl.